Aktuality

 

 

 

 

 

Vážené kamarádky a kamarádi, opět po roce si vás dovolujeme pozvat na naši 

výroční členskou schůzi

do salónku restaurace Švejk v Mostě

ve středu 10. dubna 2019, od 15:00 h.

 

Program VČS:

1.       Zpráva o činnosti HSPO  v roce 2018

2.       Zpráva o hospodaření v roce 2018

3.       Zpráva o kontrole hospodaření

4.       Zpráva o činnosti HSPO v SHHS ČR v roce 2018

5.       Zpráva o programu činnosti na rok 2019

6.       Rozpočet na rok 2019

7.       Návrh na změnu sídla HSPO

8.       Kontrola členských příspěvků, stav členské základny, hlasování o přijetí nových členů

9.       Diskuse

10.   Závěry mandátní komise + usnesení VČS

Závěr a občerstvení

 

 

Těšíme se na vaši účast.

{cke


 

Vážení kamarádi,

 

v pátek 26. 4. 2019 se v Chomutově koná 

130. SKOK PŘES KŮŽI

 

 


Seminář

konaný dne 15. 5. 2019 v 9,00 hod ve společenské místnosti

lomu Mariánská skála – Ústí nad Labem

(pořádá  HSPO, z.s. a VÚHU a.s.)

Exploatace stavebního kamene v podmínkách zastavěné části města

Odborný seminář bude zaměřen zejména na:

  • Vydobytí zbytkových zásob suroviny
  • Výhled na využití lomu po ukončení hornické činnosti
  • Rozpojování horniny trhacími pracemi s ohledem na okolní zástavbu
  • Střety zájmů s lokálními subjekty
  • prohlídka lomu

 

Vstupné: Zdarma

Pozn.  Seminář je určen pro max. 30 osob, a proto je nutno se písemně přihlásit do 9.4.2019 na adresu  BendaV@seznam.cz

Dopravu si každý zajistí sám.

Parkování je zajištěno pro 5 osobních aut v areálu lomu, jinak je možno parkovat u ZOO.

Pracovní obuv a přilbu do lomu si musí všichni zajistit sami !

 


 

 


 

Vážení kamarádi,

v pátek 26. 4. 2019 se v Chomutově koná 

130. celostátní skok přes kůži.

 

Členové SHHS ČR dostanou na spolek 2 kusy vstupenek, evidenci a rozdělení má na starosti Zbyněk Jakš.

Kdo má zájem se zúčastnit, nechť pošle na adresu Zbyňka Jakše: zbynekjaks@seznam.cz

jmenovitě, koho za svůj spolek přihlašuje.

Termín: do 15. 3. 2019

 


 

Vážené kamarádky a kamarádi.

V příštím roce 2019 se zástupci HSPO opět zúčastní setkání hornických a hutnických měst Česka i Slovenska. V zhledem k zajištění ubytování na Vás spěcháme s rozhodnutím, zda se chcete těchto akcí zúčastnit.

 

17. - 19. 5. 2019 L´ubietová nedaleko B. Bystrice.

Odjezd autobusu bude pravděpodobně v pátek 17.9. v časných ranních hodinách. 2 noci se snídaní.

 

21. - 23. 6. 2019 Jihlava.

Odjezd autobusu bude až v sobotu v časných ranních hodinách

(kapela v pátek ještě vystupuje).

Program však je již v pátek večer. Proto, kdo bude mít zájem, může se do Jihlavy dopravit dle svých možností a cestu zpět případně absolvovat společně autobusem. 1 nebo 2 noclehy se snídaní.

 

Účastnický příspěvek je na každou akci 700 Kč na osobu.

Platba bude provedena bezhotovostně na účet:

FIO banka : 2600672977/2010

 

Prosím vás tedy o zaslání přihlášek již do 19. 12. 2018 

současně na oba emaily: 

jarkastovickova@email.cz

                                          lvilimek@seznam.cz                                                                                                 

Pozn. U Jihlavy nezapomeňte uvést počet nocí.

 

S pozdravem Zdař Bůh!

 

TOPlist