HSPO

 

 

 

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

 
 
CZ - 434 37 Most, tř. Budovatelů 2830
 
IČO: 63125242
 

je dobrovolná nepolitická zájmová organizace, 

která je samostatnou právnickou osobou.

 
Statutární zástupce: / Statutory representative:
Ing. František Fraus, Csc – předseda společnosti
kontakt: +420605468508
Bankovní spojení: Číslo účtu FIO banka : 2600672977/2010
 
Jednatel:
Ing. Ladislav Vilímek
kontakt: + 420 725 014 908

 

Kontaktní osoba:

Jaroslava  Šťovíčková
kontakt: +420 724 055 818

 

 

Hornická společnost

podkrušnohorské oblasti , z.s.

 

Program společnosti je zaměřen na získávání poznatků z oblasti hornické činnosti zejména v problematice důlní techniky a zařízení, technologie dobývání a úpravy nerostných surovin, rekultivace a zahlazování důlní činnosti, geologii. Společnost organizuje odborné semináře a pracovní cesty se zaměřením na uvedenou problematiku. Dále usiluje o zachování a rozvoj hornických tradic, pořádá exkurze po hornických památkách.

 

Je iniciátorem vzniku Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a jeho zakládajícím členem.

 

Členství ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní. V současné době umožňuje všem, kteří projeví zájem, stát se členy společnosti.

Program společnosti je především zaměřen na aktivity, které mají přispět k rozšíření všeobecného báňského technického, obchodního i environmentálního přehledu a předávání zkušeností z této činnosti.

Spolupracujeme při rozvoji a propagaci tvůrčích poznatků v širokém spektru  hornické činnosti a při organizování hornických tradic především v oblasti hnědouhelného hornictví.

Chceme vybudovat společnost, která bude mít autoritu nejen u nás, ale také v zahraničí a přiblížit se tak úrovni, která je u těchto organizací obvyklá ve vyspělé Evropě.

Stanovy HSPO jsou v naskenované podobě dostupné v oddílu „fotoalbum“

TOPlist