Proběhlé akce

 

 

červen 2018


Společnost přátel Rudolfova zve na akci:
Vážení kamarádi,

všechny vás srdečně zveme na hlavní akci Společnosti přátel Rudolfova a tímto i do průvodu.

U nás je, jak už mnozí víte, vše v duchu historie. O to však srdečnější.

Prezentujeme náš domov a vše co jej představuje.

 Rádi Vás uvidíme a náležitě přivítáme při slavnostním zahájení na podiu i v průvodu.

 Nenechte si ujít jedinečný živý orloj rudolfovských apoštolů v oknech muzea. 

Vratislav Klabouch, Hana Kuboušková

Společnost přátel Rudolfova

 

 


květen  2018


Spolek Prokop Příbram a Cech příbramských horníků

a hutníků informuje o katastrofě:

Vážení kamarádi,

všechny srdečně zveme.

 

P.D.

 


Květen 2018


Dne 14. 5. 2018 

pořádá VÚHU a.s. v Mostě, v rámci týdne inovací 2018 (akce konané v řadě českých měst), 

doprovodnou událost 

"Realizace protiprašných opatření v uhelných provozech",

na kterou  

srdečně zveme všechny zájemce o tuto problematiku 

a to členů i nečlenů HSPO.

 

 

 

Dne 9. 5. 2018

Seminář na téma:

            Geomontánní památky Krušných hor a Slavkovského klese v souvislostech

          Velká zasedací místnost VÚHU a.s. Most      

            

Akce je financována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV „Úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce na podporu sociálního dialogu v roce 2018“.

 


Duben 2018


 

27. 4. 2018

129. Skok přes kůži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dne 17. 4. 2018

se v areálu VÚHU a.s. v Mostě koná seminář ČSO (Česká společnost ornitologická)

na téma: "Za ptáky našeho okolí",

na který srdečně zveme všechny zájemce o tuto problematiku 

a to nejen z řad členů HSPO.

 

 


Dne 9. 4. 2018

 

 


Prosinec 2017


 

Předání světla svaté Barbory 

 

V pátek 1. prosince se koná tradiční Předání světla svaté Barbory primátorovi města Mostu.

Průvod vyjde v 17,00 hod. od Rozkvětu.

Po ukončení průvodu proběhne v restauraci Slávie výroční členská schůze Spolku

severočeských havířů, začátek v 18,30 hodin.

Těšíme se na hojnou účast v průvodu.

Zdař Bůh!

výbor HSPO

 

 


 

HSPO se  na Měděnci dne 9. 12. 2017 opět zúčastní akce:

Předání světla Svaté Barbory.

Program:

 

 

Zájemce o účast žádám, ať se ozvou, či napíší na níže uvedený kontakt.

Ing. Ladislav Vilímek

kontakt: + 420 725 014 908

Uveďte, zda chcete objednat nocleh.

S pozdravem Zdař Bůh

 


Listopad 2017


P o z v á n k a  

 

na seminář Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most,

který se koná dne 07.11.2017 v Kraslicích na téma :

 

Průzkum ložiska nerostných surovin na Kraslicku

 

Seminář se koná v úterý, 07.11. 2017.

 

Sraz účastníků    :  09:00 hod

 

Podrobný program:

 

Místo srazu:  Kraslice, ul. Čs. Armády 1360/3, (objekty bývalého podniku  TRIOLA)

Doprava: Každý účastník samostatně (pozor, omezený prostor pro parkování, cca        10-15 aut)

Program:  -    Informace o ložisku nerostných surovin na Kraslicku, RNDr. Petr Rojík,   Ph.D. , (KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO KRASLICE: HORNICKÁ MINULOST A BUDOUCNOST)

 -   Informace o problematice průzkumu nerostných surovin na Kraslicku, Otto Janout, GOLDEN PET s.r.o.

-    Fárání na místa vrtného průzkumu nebo starých odvalů

-    Oběd

 

Přihlášky:  na e-mail adresu  fraus@geodata.cz,   tel. 00420 605468508

 

 do 06.11.2017    

 


Říjen 2017

Pracovní cesta HSPO 2017

Vážení kolegové,

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti organizuje pracovní cestu, která má přispět k rozšíření všeobecného báňského, geotechnického  i environmentálního přehledu. V letošním roce je pracovní cesta zaměřená na řešení báňských problémů technologie a stability svahů povrchových hnědouhelných lomů, na ochranu území za horní hranou lomů, dále na přípravu prostoru lomu po ukončení dobývání k jeho zatopení v rámci hydrické rekultivace. Součástí programu cesty je rovněž konzultace k problematice využívání zatopených lomů pro další aktivity, ochranu svahů zatopených lomů a řízení hospodaření s vodou v oblasti Lužického hnědouhelného revíru.

V příloze je uveden program cesty. Cena činí 7240,- Kč za osobu a zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi. Pro Vámi řízenou organizaci  budeme  rezervovat potřebný počet míst.

V případě, že náš návrh budete akceptovat, prosím jména účastníka na e-mail  jarkastovickova@email.cz do 05.10.2017. Prosíme o zaslání příslušné částky na  konto Hornické společnosti, číslo 2600672977/2010, Fio banka, a.s., pobočka Most do 05.10.2017.

Program:

Středa, 11.10.2017

Odjezd, doprava do Lužického hnědouhelného revíru;

Čtvrtek, 12.10.2017

Fárání na lomech Jänschwalde a Cottbus-Nord, konzultace s pracovníky společnosti LEAG k problematice stability svahů  a přípravy lomu po ukončeném dobývání k zatopení

Pátek, 13.10.2017

Fárání a konzultace s pracovníky společnosti LMBV k problematice využívání zatopených lomů, ochranu jejich svahů a řízení  hospodaření s vodou;

Sobota – 14.10.2017

Návrat do České republiky

 

S úctou

Ing. František Fraus, CSc.

předseda společnosti

__________________________________________________________________________________________________

 

Září 2017

 

Po stopách hornictví v Krušných horách

Kdy?               V sobotu  23. září 2017

Kam?              1. Důl Maritius, štola Kryštof na Hřebečné - www.dulmauritius.cz

                           2. Vápenka Kovářská

                        3. Štola Země zaslíbená na Měděnci –

                       http://stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz

4. Skalní útvar Sfingy pod Měděncem – krátké zastavení

                       

Odjezd?         Nástupní místa:       

7.15 hod. VÚHU Most

7.40 hod. poliklinika Jirkov

7.45 hod. Jirkov „Horník"

8.00 hod. ředitelství SHD Chomutov, B. Němcové

 

Návrat?          Očekávaný návrat po 18.00 hod.

 

Cena?             Dospělí                                                                      200 Kč

                                Děti nad 10 let, studenti a nad 60 let                         150 Kč

 

Přihláška?       Závazné přihlášky zasílejte do 17. 9. jmenovitě se zařazením do výše uvedených cenových skupin na email    lvilimek@seznam.cz

Platba?           Platby zasílejte na účet HSPO  2600672977/2010

                        vaše příjmení – štoly, nebo osobně L. Vilímkovi (tel. 725 014 908)

 

Další info?     Dětem do 10ti let je zakázán vstup do štoly Kryštof. Ke štolám a k vápence se jde od autobusu cca 300 m do kopce.

Vzhledem k fárání po skupinách navštívíme též hornické minimuzeum v Hřebečné. Možnost občerstvení je cca 1,5 km od štoly Kryštof procházkou na hřeben s výhledem do údolí na Hřebečnou. Stravování s občerstvením je plánováno až na závěr v restauraci Mědník, kdy do štoly Země zaslíbená budeme opět vstupovat po skupinách. Ostatní skupiny mohou vystoupat na vrch Mědník a prohlédnout si expozici hornického muzea u restaurace.

Vzít si vhodné oblečení a obuv, je velká pravděpodobnost znečištění. Doporučuji vlastní svítilnu.

Účast je omezena vzhledem k fárání po skupinách na 36 osob.


 

 

DEN HORNÍKŮ – Bílinské slavnosti

 

Zveme přátele a příznivce hornického stavu, členy HSPO Most

dne 16. 9. 2017 na oslavy dne horníků.

Zahájení oslav je v 9.00 hod. na Mírovém náměstí v Bílině požehnáním svaté Barborky v kostele.

Následovat bude odjezd vláčkem na Kyselku, kde také můžete shlédnout důlní techniku.

 

 


 

Červenec 2017

 

Měděnecké krušení: 29. 7. 2017

Přihlášky  zasílejte elektronicky ing. Vilímkovi na adresu:   lvilimek@seznam.cz do 30. 6. 2017 s upřesněním,

zda chcete též objednat nocleh z 29. na 30. 7. 2017.

 

 

 

 


TOPlist