Členové výboru

 

Členové výboru:

 

Předseda: ing. Ladislav Vilímek

Místopředseda : Jaroslava Šťovíčková

Jednatel : ing. Ivan Bílý Ph.D.

Ekonom : ing. Zdena Lazarová

Organizační pracovník : ing. Jaromír Fultner

Člen pověřený kontaktem s členskou základnou : ing. Eliška Láníková

Pověřený člen pro spolupráci se Sdružením hornických a hut. spolků ČR

a Těžební  unií: Jaroslava Šťovíčková

Člen pověřený vedením webových stránek: ing. Petr Valvoda

Člen pověřený kontakty se zahraničím : ing. František Fraus CSc.

 

Předseda kontrolní komise: ing. Jarmila Suchardová