Členové výboru

Členové výboru:

Předseda: Ing. Ladislav Vilímek

Místopředseda: Jaroslava Šťovíčková

Jednatel: Ing. Ivan Bílý Ph.D.

Ekonom: Ing. Zdena Lazarová

Organizační pracovník: Ing. Tomáš Růžička

                                                  Ing. Jaroslav Graman Ph.D

Pověření členové výboru uvedenou činností:

- kontaktem s členskou základnou: Ing. Eliška Láníková

- spolupráce se SHHS ČR, Těžební unií: Jaroslava Šťovíčková

- zahraniční pracovní cesty: Ing. František Fraus CSc.

- odborné semináře: Ing. Václav Novák

- webové stránky HSPO: Ing. Petr Valvoda

 

Předseda kontrolní komise: Ing. Jarmila Suchardová