HSPO

   

 

 

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti,  z.s.

je dobrovolná nepolitická zájmová organizace, 

která je samostatnou právnickou osobou.

sídlo: ul.5. května 213, 418 01 Bílina

IČO: 63125242

Bankovní spojení: číslo účtu FIO banka : 2600672977/2010 

 

Statutární zástupce: / Statutory representative:

Ing. Ladislav Vilímek  – předseda společnosti

kontakt: +420 725 014 908

Bankovní spojení: Číslo účtu FIO banka : 2600672977/2010

mail: lvilimek@seznam.cz

 

Jednatel:

ing. Ivan Bílý Ph.D

kontakt: + 420 602 345 371

mail: bily@sdas.cz

 

místopředseda:

Jaroslava  Šťovíčková

kontakt: +420 724 055 818

mail:  jarkastovickova@email.cz

 

 

Hornická společnost

podkrušnohorské oblasti, z.s.

 

Program společnosti je zaměřen na získávání poznatků z oblasti hornické činnosti zejména v problematice důlní techniky a zařízení, technologie dobývání a úpravy nerostných surovin, rekultivace a zahlazování důlní činnosti, geologii. Společnost organizuje odborné semináře a pracovní cesty se zaměřením na uvedenou problematiku. Dále usiluje o zachování a rozvoj hornických tradic, pořádá exkurze po hornických památkách.

 

Je iniciátorem vzniku Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a jeho zakládajícím členem.

 

Členství ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní. V současné době umožňuje všem, kteří projeví zájem, stát se členy společnosti.

Program společnosti je především zaměřen na aktivity, které mají přispět k rozšíření všeobecného báňského technického, obchodního i environmentálního přehledu a předávání zkušeností z této činnosti.

Spolupracujeme při rozvoji a propagaci tvůrčích poznatků v širokém spektru  hornické činnosti a při organizování hornických tradic především v oblasti hnědouhelného hornictví.

Chceme vybudovat společnost, která bude mít autoritu nejen u nás, ale také v zahraničí a přiblížit se tak úrovni, která je u těchto organizací obvyklá ve vyspělé Evropě.

Stanovy HSPO jsou v naskenované podobě dostupné v oddílu „fotoalbum“