Pracovní cesty HSPO

 

Pracovní cesty HSPO Most 

 

Rok 2022

Ve dnech 12. 6. až 16. 6. 2022 byla uskutečněna pracovní cesta s tímto programem:

13.6. Moravské naftové doly (MND a.s.)

13.6. Baťův kanál

14. 6. 2022 Kamenolom Polom (Malá Fatra)

14.6. Tunel Višňové

15.6. Kamenolom na hoře Butkov 

16. 6. 2022 Jaderná elektrárna Dukovany

 

Fotodokumentace z pracovní cesty bude zde uveřejněna  v nejbližších dnech.

 

Stručný program pracovní cesty 2022 ke stažení ZDE

 


  V roce 2019 a 2020 nebylo možné z důvodu pandemie pracovní cesty realizovat.

 

Rok 2018

Fárání: na  dole ve Frenštátu pod Radhoštěm,

 

na kamenolomu Ladce, Povážská cementáren a.s. - Slovensko,

na dole Darkov, ČSA (OKD),

na solném dole Wieliczka, Krakow (PL),

návštěva areálu v Dolních Vítkovicích,

prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

 

 

Rok 2017

Německé doly

Zaměření pracovní cesty:

Fárání na lomech Jänschwalde a Cottbus-Nord, konzultace s pracovníky společnosti LEAG k problematice stability svahů  a přípravy lomu po ukončeném dobývání k zatopení.

Fárání a konzultace s pracovníky společnosti LMBV k problematice využívání zatopených lomů, ochranu jejich svahů a řízení  hospodaření s vodou.

Janschwalde a Gottbus - Nord - důlní provoz lomu

 

https://youtu.be/f-eTmExMMTI

 

Rekultivace a zatápění lomů

https://youtu.be/pO-vv4ZSEY8


Rok 2011

Polský hnědouhelný revír  Oddzial Kopalnia  Wegla Brunatnego, Belchatów.

Účastníci se seznámili se současnou úrovní techniky, technologie lomového dobývání hnědého uhlí v Polsku, které je druhým největším producentem této energetické suroviny v Evropě. Seznámili se rovněž se současným organizačním uspořádáním těžebních podniků. Těžební podniky  v revíru Konin a Adamów jsou samostatnými akciovými společnostmi – „Kopalnia Wegla Brunatnego Konin w Klaczewie S.A.“, „Kopalnia Wegla Brunatnego Adamów, S.A. Turek“. V té době se připravovala privatizace revíru Konin.  Revír Belchatów je součástí koncernu PGE (Polska Grupa Energeticzna) jako Oddzial Kopalnia  Wegla Brunatnego, Belchatów.

Účastníci profárali lom Jóźwin v revíru Konin a prohlédly si provedené rekultivace po těžbě hnědého uhlí. Vzhledem k podmínkám v revíru se velká část rekultivací provádí jako hydrická, dále velký podíl zaujímá rekultivace zemědělská, v menší míře lesnická. Roční těžba revíru činí cca 10 -12 mil. t.

V revíru Adamów profárali účastníci lomy Adamów, Kozmin a  Wladyslawow. Rovněž si prohlédli prováděné rekultivace. Podíl jednotlivých forem rekultivací je obdobný jako v revíru Konin. Roční těžba revíru činí cca 4,5 -5,0 mil. t.

Revír Belchatów je nejvýkonnějším revírem v Polsku. Roční těžba činí cca 33 mil. t.  V následujících letech se těžba skokově zvýší na cca 42 mil. t ročně a to v souvislosti s uvedením nového elektrárenského bloku o výkonu 858 MW. Tento blok pracuje s nadkritickými hodnotami páry a je vybaven nejnovější technologií  k ochraně životního prostředí. Účastníci podrobně profárali lom Szczerców, jehož otvírka se v současnosti dokončuje a který nahradí po roce 2019 zcela lom Belchatów. Tento lom byl otevřen jako samostatná otvírka vzhledem k tomu, že je oddělen od lomu Belchatów solným pněm. Obnažení solného pně hornickými pracemi bylo vyloučeno vzhledem k nebezpečí zasolení vod v celém kraji. Druhá část fárání byla věnována vlastnímu lomu Belchatów. Na lomu byly ukončeny skrývkové práce a v lomu zbývalo dotěžit cca  210 mil. t uhlí.


ROK 2010

Rýnský hnědouhelný revíru - RWE, Rheinbraun

 

Cílem byla návštěva povrchového dolu Garzweiler spojená s fáráním, přednáškou o současném stavu těžby hnědého uhlí v rýnském hnědouhelném revíru,  prohlídkou lomu Hambach, prohlídkou  staveniště elektrárny BoA Neurath se 170 m vysokým objektem kotle a chadící věží. Elektrárna bude rovněž zajišťovat proces CCS, odlučování oxidu uhličitého. Poslední částí návštěvy v revíru byla prohlídka nově vybudovaného otočného bodu  lomu Inden s pasovou mříží (Bandsammelpukt) a návštěva nově postavené, 40 m vysoké skulptury „Indemann“, která slouží zároveň jako rozhledna po celém revíru, zejména jeho západní části. Součástí programu byla návštěva informační střediska revíru na zámku Paffendorf. Účastníci si rovněž prohlédly obce NeuGarzweiler a Priesterth v blízkosti města Jüchen.  Obce byly vystavěny pro obyvatele obcí, které byly přesídleny v souvislosti  s  postupem lomu Garzweiler.

 


Rok 2010

MIBRAG

 

Účelem pracovní cesty bylo seznámit se s hornickou činností, která je provozována společností MIBRAG ve středoněmeckém revíru. Účastníci cesty navštívili lom Profen, který leží jihojihozápadně od města Lipsko. V rámci přijetí zástupci oddělení pro styk s veřejností v informačním centru společnosti,  byla účastníkům cesty představena společnost MIBRAG v základních údajích a dále přiblíženy netradiční kroky, jež společnost realizuje v oblasti PR navenek. Mezi nejzajímavější informace patřila podpora mateřské školky s hornickou tématikou. Přednášející pracovnicí PR oddělení byl v rámci uvedeného prezentován pozitivní  postoj nejen dětí příslušné mateřské školky, ale i jejich rodičů k hornické činnosti. Děti předškolního věku jsou zde vhodným a srozumitelným způsobem seznamovány se zajímavostmi hornické činnosti. Z následné diskuze vyplynula realizovaná praxe spočívající v těsné spolupráci s okolními obcemi a společenskými organizacemi širokého okolí, spočívající ve  finanční, materiálové či PR formě. Uvedené postupy dlouhodobě přináší pozitivní pohled občanů na těžební společnost a jejich vstřícný vztah k dlouhodobým těžebním záměrům. 

 


Rok 2009

Estonské doly

Zaměření pracovní cesty:

 • na lomovou těžbu olejových břidlic v Estonsku, jejich úpravu a využití a dále na zahlazování lomové těžby a rekultivace v oblasti Ida - Virumaa,

·                     návštěva University v Talinu.

 


Rok 2008

Španělské doly a polygon Caterpillar

Zaměření pracovní cesty:

·                     na španělskou paroplynovou elektrárnu Puertollano,

·                     hnědouhelný lom Encasur, který elektrárnu zásobuje uhlím ke zplyňování,

·                     zkušební polygon firmy Caterpillar v Malaze.

 


Rok 2007

Rumunské doly

Cíl pracovní cesty:

·         rumunský hnědouhelný revír Oltenia (Mining Basin Oltenia – Societatea Nationala a Lignitului Oltenia)  a jeho části:

·         Část Rovinari – Open pit Rovinari (Pasteana open pit mining exploitation) s lomy Tismana I.II, Garla-Rovinari, Pinoasa,

·        Část Rosia – Pasteana (Pasteana open pit mining exploitation) s lomy Rosia, Pesteana Nord, Pesteana Sud-Urdari.

 


Rok 2006

Doly bývalé Jugoslávie

Zaměření pracovní cesty:

 • fárání v revíru Kolubara, Srbsko,
 • fárání v revíru Pljevlja, Černá Hora,
 • fárání v revíru Gacko, Republika Srbska. 

 


Rok 2005

Německo (vrt) - Rakousko (důl) - Itálie (kamenolom)

Zaměření pracovní cesty:

·         výsledky programu kontinentálního hlubinného vrtání (hloubka 9101 m), GEO-Zentrum, Windischeschenbach (SRN),

·         fárání na velkolomu Erzberg, velkolomová těžba železné rudy, vrtné a trhací práce, technologická doprava, Rakousko, fárání v hnědouhelném revíru Köflach - Voitsberg, zahlazování báňské činnosti, sanace a rekultivace v revíru po skončení lomové těžby uhlí, Rakousko,

·         fárání na kamenolomech v Carraře, lomová těžba a zpracování mramorů (Itálie).

 


Rok 2004

Maďarské doly

Zaměření pracovní cesty:

·         prohlídka vodního díla Gabčíkovo,

·         fárání a konzultace k uplatněné technice a technologii povrchového dobývání na hnědouhelných lomech Visonta a Bükkábrány společnosti Mátra Erömü RT vč. konzultace a prohlídky výsledků rekultivační činnosti a zahlazování následků těžby. Návštěva a prohlídka rekultivovaných ploch bude zejména zaměřena na zhodnocení zkušeností z revitalizace a z rozšiřování biodiverzity v krajině narušené těžební činností ve vztahu k legislativě a kritériím Evropské unie pro ochranu přírody a krajiny,

·                     prohlídka termálních lázní Miskolc – Tapolca a zařízení pro manipulaci s termální vodou

 


Rok 2003

Německé doly

Zaměření:

*návštěva revíru Rheinbraun -fárání a konzultace k uplatněné technice a technologii povrchového dobývání včetně řízení pomocí družicového systému GPS, konzultace a prohlídka rekultivační

 • činnosti a zahlazování následků těžby,
 • prohlídka nejmodernější elektrárny Niederausen, využívající systému BoA. 

 


Rok 2002

Řecké doly

Zaměření pracovní cesty:

 • fárání na lomu SOUTH FIELD, těžba pevných poloh v nadloží sloje,
 • fárání v elektrárně AMINDEON P. P., úprava a použití uhlí z víceslojového ložiska hnědého uhlí,
 • fárání na lomu AMINDEON FIELD,
 • fárání na sanacích a rekultivacích v revíru PTOLEMAIS – MYNDEON,
 • prohlídka klášterů METEORA. 

Rok 2001

Německé doly

Zaměření pracovní cesty:

 • fárání na sanačních pracích bývalého uranového lomu Ronneburg s využitím spolupráce s firmou Caterpillar,
 • fárání na lomu Lužického revíru -Welzow,
 • fárání na sanacích a zahlazování hornické činnosti hnědouhelných lomů Lužického revíru,
 • návštěva Lužického hornického musea v Knappenrode,
 • prohlídka Spreewaldu. 

 


Rok 2000

Moravské a slovenské doly

Zaměření pracovní cesty:

 • fárání na dole Mír, Lignit Hodonín,
 • prohlídka Moravských naftových dolů,
 • fárání - společnost Hornonitranské baně, Baňa Handlová,
 • návštěva Banské Štiavnice

·                    Technický báňský skanzen

·                    Geologické muzeum

·                     Muzeum Báňské techniky

 • fárání na Lomu Ladce Povážských cementáren.