Proběhlé akce

             17.EKHT v Banské Štiavnici

8. – 10. 9. 2022

V roce 2022 se uskutečnil v Banské Štiavnici 

slovenské setkání hornických měst a zároveň

 

Evropské setkání hornických spolků v rámci svátku Salamandr.

 

 


6.9.2022

Sasko Olbernhau - Den horníků

 

 

 

 


                      3.9.2022

Bílinské slavnosti - Den horníků

 

 

 


 

                       Leden  2022

Pietní akt Nelson 

 

 


Skok přes kůži Stráž pod Ralskem 2021

                    (viz fotogalerie) 


 

                                             

 


Pietní akt.


Bílinské slavnosti - Den horníků 4.9 2021

 

Časový harmonogram:

11:00 – 12:00     mše v Kostele sv. Petra a Pavla

12:00 – 12:30     řazení průvodu před Kostelem sv. Petra a Pavla

12:30 – 13:00     průvod z Mírového náměstí na Letní amfiteátr

13:00 – 13:30     Slavnostní zahájení na Letním amfiteátru (hymny, proslovy zástupců měst

                               a SD a.s., předání cen Rady města) 

13:30 a dál         koncerty nejen na Letním amfiteátru a volná zábava

 


 

Setkání hornických a hutnických měst v Mostě 10. - 11. září 2021


 

Skok přes kůži Ostrava 2020

 

 

 

 


Svatá mše za sv. Prokopa, katedrála Božského Spasitele,

Ostrava, 2. 7. 2020

 


Výroční členská schůze HSPO,

která se uskuteční ve středu 10. 6. 2020, od 15:00 h

ve velké zasedací síni VÚHU v Mostě.

Program:

 1. Zpráva o činnosti HSPO  v roce 2019
 2. Zpráva o hospodaření v roce 2019
 3. Zpráva o kontrole hospodaření
 4. Zpráva o činnosti HSPO v SHHS ČR v roce 2019
 5. Zpráva o programu činnosti na rok 2020
 6. Rozpočet na rok 2020
 7. Změn sídla HSPO
 8. Problematika využití kanceláře na Novotného lávce
 9. Stav členské základny, Hlasování o přijetí nových členů
 10. Kontrola členských příspěvků, stav členské základny
 11. Volba výboru HSPO na období 2020 – 2025
 12. Diskuse
 13. Závěry mandátní komise + usnesení VČS
 14. Závěr a občerstvení

 

Poznámka: vzhledem k současné virové situaci se přesouvá tradiční konání schůze ze salónku restaurace Švejk do větších prostor VÚHU (velká zasedačka). Občerstvení bude zajištěno formou studených balených pokrmů a nápojů.

Prosím o mail. potvrzení Vaší účasti na VČS do úterý 2.6.2020 na adresu:

fultner@vuhu.cz

Na základě potvrzených přihlášek bude objednáno občerstvení.                 

Září 2019


 

 

 


Červen 2019


 

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

pořádá již 4. ročník exkurzí v rámci projektu

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Po stopách hornictví v Krušných horách

Kdy?               V sobotu  29. června 2019

 

Kam?           1. Štola Lehnschafter v Mikulově u Teplic

                    2. Zastávka u vodní nádrže Přísečnice

                    3. V loňském roce znovu zpřístupněná Štola Marie Pomocné na Měděnci

                     

Odjezd?         Nástupní místa:        8.25 hod. VÚHU Most

                                       8.45hod. poliklinika Jirkov

                                       8.50 hod. Jirkov „Horník“

                   9.00 hod. ředitelství SD Chomutov, B. Němcové

 

Návrat?          Očekávaný návrat mezi 17. a 18.00 hod.

 

Cena?             Trasy A (pro méně zdatné) -          a) dospělí                             170 Kč  

                                                                                       b) studenti a nad 60 let       150 Kč   

                        Trasy C (pro zdatné) -                    c) dospělí                              220 Kč  

                                                                                      d) studenti a nad 60 let         200 Kč                                              

Tyto ceny nedosahují ani ceny vstupného a zahrnují i dopravu autobusem.

 

Přihláška?       Závazné přihlášky zasílejte do 16. 6. jmenovitě se zařazením do výše uvedených cenových skupin na email   lvilimek@seznam.cz   

 

Platba?     Platby zasílejte do 17. 6. na účet HSPO  2600672977/2010

                        s vaše příjmení – štoly a skupina platby

 

Další info?  Není vhodné pro děti do 6ti let!

 Možnost občerstveni je v restauraci na Měděnci.

 Vzít si vhodné oblečení a obuv, je velká pravděpodobnost znečištění.   Doporučuji vlastní svítilnu.

 Účast je omezena vzhledem k fárání po skupinách a kapacitě dopravy na   20 osob.

KAPACITA NAPLNĚNA

 

Kontaktní osoba:  Ladislav Vilímek, tel. 725 014 908

 

 


 

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

              organizuje od 12. -15. 6. 2019

Pracovní cesta HSPO 

do SRN do Středoněmeckého revíru

 

Program:

 1. den, středa, 12.06.2019

Bílina, Most, Chomutov, odjezd 16:00 hod.                       

Amsdorf                                                                   

Nocleh

 1. den, čtvrtek, 13.06.2019

fárání na lomu Amsdorf,

exkurse do provozu zpracování hnědého uhlí a výroby montánního vosku společnosti ROMONTA GmbH

Nocleh

 1. den, pátek, 14.06.2019

Fárání na lomu Profen

Prohlídka rekultivovaného prostoru po těžbě hnědého uhlí Geiseltalsee    

Nocleh

 1. den, sobota, 15.06.2019

návrat do ČR, Chomutov 


 

7. - 9. června 2019

                                                

 

 

 

 

 

{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21. - 23. června 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 2019


30. 5.  2019

 

 


Seminář

konaný dne 15. 5. 2019 v 9,00 hod ve společenské místnosti

lomu Mariánská skála – Ústí nad Labem

(pořádá  HSPO, z.s. a VÚHU a.s.)

Exploatace stavebního kamene v podmínkách zastavěné části města

Odborný seminář bude zaměřen zejména na:

 • Vydobytí zbytkových zásob suroviny
 • Výhled na využití lomu po ukončení hornické činnosti
 • Rozpojování horniny trhacími pracemi s ohledem na okolní zástavbu
 • Střety zájmů s lokálními subjekty
 • prohlídka lomu

 

Vstupné: Zdarma

Pozn.  Seminář je určen pro max. 30 osob, a proto je nutno se písemně přihlásit do 9.4.2019 na adresu  BendaV@seznam.cz

Dopravu si každý zajistí sám.

Parkování je zajištěno pro 5 osobních aut v areálu lomu, jinak je možno parkovat u ZOO.

 

Pracovní obuv a přilbu do lomu si musí všichni zajistit sami !

 


 

Duben 2019


Vážení kamarádi,

 

v pátek 26. 4. 2019 se v Chomutově koná 

130. SKOK PŘES KŮŽI

Členové SHHS ČR dostanou na spolek 2 kusy vstupenek, evidenci a rozdělení má na starosti Zbyněk Jakš.

Kdo má zájem se zúčastnit, nechť pošle na adresu Zbyňka Jakše: zbynekjaks@seznam.cz

jmenovitě, koho za svůj spolek přihlašuje.

 

Termín: do 15. 3. 2019

 

 


 

Vážené kamarádky a kamarádi, opět po roce si vás dovolujeme pozvat na naši 

Výroční členskou schůzi

do salónku restaurace Švejk v Mostě

ve středu 10. dubna 2019, od 15:00 h.

 

Program VČS:

1.       Zpráva o činnosti HSPO  v roce 2018

2.       Zpráva o hospodaření v roce 2018

3.       Zpráva o kontrole hospodaření

4.       Zpráva o činnosti HSPO v SHHS ČR v roce 2018

5.       Zpráva o programu činnosti na rok 2019

6.       Rozpočet na rok 2019

7.       Návrh na změnu sídla HSPO

8.       Kontrola členských příspěvků, stav členské základny, hlasování o přijetí nových členů

9.       Diskuse

10.   Závěry mandátní komise + usnesení VČS

Závěr a občerstvení

 

Těšíme se na vaši účast.

 


 

 


Prosinec 2018


 

Vážené kamarádky a kamarádi.

V příštím roce 2019 se zástupci HSPO opět zúčastní setkání hornických a hutnických měst Česka i Slovenska. V zhledem k zajištění ubytování na Vás spěcháme s rozhodnutím, zda se chcete těchto akcí zúčastnit.

 

17. - 19. 5. 2019 L´ubietová nedaleko B. Bystrice.

 

Odjezd autobusu bude pravděpodobně v pátek 17.9. v časných ranních hodinách. 2 noci se snídaní.

 


 

21. - 23. 6. 2019 Jihlava.

Odjezd autobusu bude až v sobotu v časných ranních hodinách

(kapela v pátek ještě vystupuje).

Program však je již v pátek večer. Proto, kdo bude mít zájem, může se do Jihlavy dopravit dle svých možností a cestu zpět případně absolvovat společně autobusem. 1 nebo 2 noclehy se snídaní.

 

Účastnický příspěvek je na každou akci 700 Kč na osobu.

Platba bude provedena bezhotovostně na účet:

FIO banka : 2600672977/2010

 

Prosím vás tedy o zaslání přihlášek již do 19. 12. 2018 

současně na oba emaily: 

jarkastovickova@email.cz

                                          lvilimek@seznam.cz                                                                                                 

Pozn. U Jihlavy nezapomeňte uvést počet nocí.

 

S pozdravem Zdař Bůh!


 

Spolek severočeských havířů vás zve na:

Předání světla svaté Barbory

primátorovi města Mostu,

které se koná dne:  7. 12. 2018.

 

Průvod vychází v 17.00 hod. od OC Rozkvět.

Trasa vede přes OC Centrál na 1. Náměstí.

 

 


 


Listopad 2018


 

 


Říjen 2018


Pracovní cesta HSPO

10. -  14. října 2018

Program pracovní cesty:

 

10.10. 2018 - odjezd ve 12,00 h. do Frenštátu p.Radhoštěm

- 11.10. 2018 - fárání na  dole ve Frenštátu pod Radhoštěm,

                     - fárání na kamenolomu Ladce, Povážská cementáren a.s. - Slovensko

- 12.10.2018  - fárání na dole Darkov, ČSA (OKD)

                      - návštěva areálu v Dolních Vítkovicích

- 13.10.2018 - Krakow, fárání na solném dole Wieliczka (PL)

- 14.10.2018 - Prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně


Září 2018


 

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku

 

Ul. Milana Rastislava Štefánika č. 9   902 01  Pezinok IČO 31818145. Zaregistrovaný Minister-stvom vnútra SR č. spisu:   1-90090-10815-1,   kontakt: Štefan Granec 0905/ 300 884

 

                                                                                                   Pezinok,   5 oktobra  2018

 

                P o ď a k o v a n i e

 

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku,  organizátor

                                  XI. stretnutia  „ Banských miest a obcí Slovenska“

na ktorom sa  zúčastnilo celkom  907 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Azerbajdžanu, touto cestou úprimne a bez ďalších zbytočných slov

ď a k u j e  všetkým spolkom, cechom, bratstvám

ktoré  svojou účasťou sa zúčastnili na vydarenom  podujatí  v dňoch 21. až 23. septembra 2018  v Pezinku.

 

„ Z d a r   B o h“

                                                                                                  

                                                                                                      Štefan  G r a n e c

                                                                                             predseda  M B S  P e z i n o k

 


21. -  23. září 2018

IX. Setkání hornických a hutnických měst na Slovensku – Pezinok

 

 

 
 

 

Setkání hornických měst v Sokolově

ve dnech 7. -  9. září 2018.

 

Kdo má zájem se zúčasnit, přihlásí se na email : 

jarkastovickova@email.cz do 7. 2. 2018.

Doprava bude zajištěna, ubytování rezervujeme.

 

červen 2018


 

 

Dne 24.6. 2018

se HSPO zúčastní hornické slavnosti a průvodu Bergparade ve Freibergu. 

Doprava vlastní.

Přihlášky zašlete do 19.6. L. Vilímkovi

na lvilimek@seznam.cz

Další info budou účastníkům upřesněny.

 


 

P o z v á n k a 

na  seminář

 

Téma :  Využití oxyhumolitů a státní surovinová politika

 

Datum a čas konání:     13. 06. 2018  od  10:00 hod

 

Místo konání : Doly Bílina,  418 29 Bílina, Důlní 375/89, správní budova B

        

Program:

 

Blok A :

Přednášky :

* Průzkum a těžba oxyhumolitů

Přednášející pan Josef Smejkal, Humatex a.s., Bílina

Fyzikálně-chemická úprava oxyhumolitů, výroba huminových

a fulvonových kyselin

Přednášející pan Josef Smejkal, Humatex a.s.. Bílina

 

Blok B :

Přednáška :

* Využívání a ukládání odpadů

Přednášející  pan Petr Marek, Marius Pedersen

Exkurse – odpadové hospodářství

 

Účastnický poplatek se nehradí. Doprava po vlastní ose.

Dotazy: fraus@geodata.cz

Přihlášky zasílejte na adresu e-mail : bily@sdas.cz

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

pořádá již 3. exkurzi v rámci projektu

Po stopách hornictví v Krušných horách

Kdy?               V sobotu  23. června 2018

 

Kam?              1. Štola Johannes u Božího Daru - www.stolajohannes.cz

                2. Naučná stezka Božídarské rašeliniště 3,4 km - www.bozidar.cz

                           3. Štola č. 1, Jáchymov - www.omks.cz

                        4. Muzeum Královská mincovna, Jáchymov - www.kvmuz.cz

 

Odjezd?         Nástupní místa:     7.10 hod. VÚHU Most

                                  7.30hod. poliklinika Jirkov

                                  7.35 hod. Jirkov „Horník“

              7.50 hod. ředitelství SHD Chomutov, B. Němcové

 

Návrat?          Očekávaný návrat po 18.00 hod.

 

Cena?       a) Dospělí (malý okruh Johannes)                                             375 Kč *

                        b) Dospělí (velký okruh Johannes)                                            475 Kč 

                        c) Děti, studenti a nad 65 let          (malý okruh Johannes)       350 Kč *

                        d) Děti, studenti a nad 65 let         (velký okruh Johannes)       450 Kč *

*Tyto ceny odpovídají vstupnému bez dopravy. Dopravu zajistí HSPO. V současné době čekáme na vyřízení dotace z FÚK. V případě kladného vyřízení žádosti, což budeme do konání exkurze vědět, bude každému účastníku vrácena na místě částka 150 Kč.

Přihláška?   Závazné přihlášky zasílejte do 18. 6. jmenovitě se zařazením do výše uvedených cenových skupin na email    lvilimek@seznam.cz

 

Platba?      Platby zasílejte do 19. 6. na účet HSPO  2600672977/2010

VS -  vaše příjmení – štoly a skupina platby

Další info?   Vzhledem k fárání do štoly Johannes po skupinách 10 osob, se na Božím Daru rozdělíme a ti, kteří nebudou fárat, si mohou prohlédnout NS Božídarské rašeliniště, případně se v obci občerstvit. V Jáchymově se rozdělíme na 2 skupiny a prohlídka mincovny a štoly proběhne ve stejném čase s následným prostřídáním. Oba objekty jsou od sebe 350 m s převýšením cca 60 m. V Jáchymově předpokládám rovněž možnost občerstvení.

Vzít si vhodné oblečení a obuv, je velká pravděpodobnost znečištění. Doporučuji vlastní svítilnu.

 

Účast je omezena vzhledem k fárání po skupinách na 30 osob.

 

 

 


 

Společnost přátel Rudolfova zve na akci:
Vážení kamarádi,

všechny vás srdečně zveme na hlavní akci Společnosti přátel Rudolfova a tímto i do průvodu.

U nás je, jak už mnozí víte, vše v duchu historie. O to však srdečnější.

Prezentujeme náš domov a vše co jej představuje.

 Rádi Vás uvidíme a náležitě přivítáme při slavnostním zahájení na podiu i v průvodu.

 Nenechte si ujít jedinečný živý orloj rudolfovských apoštolů v oknech muzea. 

Vratislav Klabouch, Hana Kuboušková

Společnost přátel Rudolfova

 

 


květen  2018


Spolek Prokop Příbram a Cech příbramských horníků

a hutníků informuje o katastrofě:

Vážení kamarádi,

všechny srdečně zveme.

 

P.D.

 


Květen 2018


Dne 14. 5. 2018 

pořádá VÚHU a.s. v Mostě, v rámci týdne inovací 2018 (akce konané v řadě českých měst), 

doprovodnou událost 

"Realizace protiprašných opatření v uhelných provozech",

na kterou  

srdečně zveme všechny zájemce o tuto problematiku 

a to členů i nečlenů HSPO.

 

 

 

Dne 9. 5. 2018

Seminář na téma:

            Geomontánní památky Krušných hor a Slavkovského klese v souvislostech

          Velká zasedací místnost VÚHU a.s. Most      

            

Akce je financována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV „Úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce na podporu sociálního dialogu v roce 2018“.

 


Duben 2018


 

27. 4. 2018

129. Skok přes kůži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dne 17. 4. 2018

se v areálu VÚHU a.s. v Mostě koná seminář ČSO (Česká společnost ornitologická)

na téma: "Za ptáky našeho okolí",

na který srdečně zveme všechny zájemce o tuto problematiku 

a to nejen z řad členů HSPO.

 

 


Dne 9. 4. 2018

 

 


Prosinec 2017


 

 

Předání světla svaté Barbory 

V pátek 1. prosince se koná tradiční Předání světla svaté Barbory primátorovi města Mostu.

Průvod vyjde v 17,00 hod. od Rozkvětu.

Po ukončení průvodu proběhne v restauraci Slávie výroční členská schůze Spolku

severočeských havířů, začátek v 18,30 hodin.

Těšíme se na hojnou účast v průvodu.

Zdař Bůh!

výbor HSPO

 

 


 

HSPO se  na Měděnci dne 9. 12. 2017 opět zúčastní akce:

Předání světla Svaté Barbory.

Program:

 

 

Zájemce o účast žádám, ať se ozvou, či napíší na níže uvedený kontakt.

Ing. Ladislav Vilímek

kontakt: + 420 725 014 908

Uveďte, zda chcete objednat nocleh.

S pozdravem Zdař Bůh

 


Listopad 2017


P o z v á n k a  

 

na seminář Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most,

který se koná dne 07.11.2017 v Kraslicích na téma :

 

Průzkum ložiska nerostných surovin na Kraslicku

 

Seminář se koná v úterý, 07.11. 2017.

 

Sraz účastníků    :  09:00 hod

 

Podrobný program:

 

Místo srazu:  Kraslice, ul. Čs. Armády 1360/3, (objekty bývalého podniku  TRIOLA)

Doprava: Každý účastník samostatně (pozor, omezený prostor pro parkování, cca        10-15 aut)

Program:  -    Informace o ložisku nerostných surovin na Kraslicku, RNDr. Petr Rojík,   Ph.D. , (KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO KRASLICE: HORNICKÁ MINULOST A BUDOUCNOST)

 -   Informace o problematice průzkumu nerostných surovin na Kraslicku, Otto Janout, GOLDEN PET s.r.o.

-    Fárání na místa vrtného průzkumu nebo starých odvalů

-    Oběd

 

Přihlášky:  na e-mail adresu  fraus@geodata.cz,   tel. 00420 605468508

 

 do 06.11.2017    

Říjen 2017


 

Pracovní cesta HSPO 2017

Vážení kolegové,

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti organizuje pracovní cestu, která má přispět k rozšíření všeobecného báňského, geotechnického  i environmentálního přehledu. V letošním roce je pracovní cesta zaměřená na řešení báňských problémů technologie a stability svahů povrchových hnědouhelných lomů, na ochranu území za horní hranou lomů, dále na přípravu prostoru lomu po ukončení dobývání k jeho zatopení v rámci hydrické rekultivace. Součástí programu cesty je rovněž konzultace k problematice využívání zatopených lomů pro další aktivity, ochranu svahů zatopených lomů a řízení hospodaření s vodou v oblasti Lužického hnědouhelného revíru.

V příloze je uveden program cesty. Cena činí 7240,- Kč za osobu a zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi. Pro Vámi řízenou organizaci  budeme  rezervovat potřebný počet míst.

V případě, že náš návrh budete akceptovat, prosím jména účastníka na e-mail  jarkastovickova@email.cz do 05.10.2017. Prosíme o zaslání příslušné částky na  konto Hornické společnosti, číslo 2600672977/2010, Fio banka, a.s., pobočka Most do 05.10.2017.

Program:

Středa, 11.10.2017

Odjezd, doprava do Lužického hnědouhelného revíru;

Čtvrtek, 12.10.2017

Fárání na lomech Jänschwalde a Cottbus-Nord, konzultace s pracovníky společnosti LEAG k problematice stability svahů  a přípravy lomu po ukončeném dobývání k zatopení

Pátek, 13.10.2017

Fárání a konzultace s pracovníky společnosti LMBV k problematice využívání zatopených lomů, ochranu jejich svahů a řízení  hospodaření s vodou;

Sobota – 14.10.2017

Návrat do České republiky

 

S úctou

Ing. František Fraus, CSc.

předseda společnosti

__________________________________________________________________________________________________

 

Září 2017


Po stopách hornictví v Krušných horách

Kdy?               V sobotu  23. září 2017

Kam?              1. Důl Maritius, štola Kryštof na Hřebečné - www.dulmauritius.cz

                           2. Vápenka Kovářská

                        3. Štola Země zaslíbená na Měděnci –

                       http://stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz

4. Skalní útvar Sfingy pod Měděncem – krátké zastavení

                       

Odjezd?         Nástupní místa:       

7.15 hod. VÚHU Most

7.40 hod. poliklinika Jirkov

7.45 hod. Jirkov „Horník"

8.00 hod. ředitelství SHD Chomutov, B. Němcové

 

Návrat?          Očekávaný návrat po 18.00 hod.

 

Cena?             Dospělí                                                                      200 Kč

                                Děti nad 10 let, studenti a nad 60 let                         150 Kč

 

Přihláška?       Závazné přihlášky zasílejte do 17. 9. jmenovitě se zařazením do výše uvedených cenových skupin na email    lvilimek@seznam.cz

Platba?           Platby zasílejte na účet HSPO  2600672977/2010

                        vaše příjmení – štoly, nebo osobně L. Vilímkovi (tel. 725 014 908)

 

Další info?     Dětem do 10ti let je zakázán vstup do štoly Kryštof. Ke štolám a k vápence se jde od autobusu cca 300 m do kopce.

Vzhledem k fárání po skupinách navštívíme též hornické minimuzeum v Hřebečné. Možnost občerstvení je cca 1,5 km od štoly Kryštof procházkou na hřeben s výhledem do údolí na Hřebečnou. Stravování s občerstvením je plánováno až na závěr v restauraci Mědník, kdy do štoly Země zaslíbená budeme opět vstupovat po skupinách. Ostatní skupiny mohou vystoupat na vrch Mědník a prohlédnout si expozici hornického muzea u restaurace.

Vzít si vhodné oblečení a obuv, je velká pravděpodobnost znečištění. Doporučuji vlastní svítilnu.

Účast je omezena vzhledem k fárání po skupinách na 36 osob.


 

 

DEN HORNÍKŮ – Bílinské slavnosti

 

Zveme přátele a příznivce hornického stavu, členy HSPO Most

dne 16. 9. 2017 na oslavy dne horníků.

Zahájení oslav je v 9.00 hod. na Mírovém náměstí v Bílině požehnáním svaté Barborky v kostele.

Následovat bude odjezd vláčkem na Kyselku, kde také můžete shlédnout důlní techniku.

 

 

 

Červenec 2017


 

Měděnecké krušení: 29. 7. 2017

Přihlášky  zasílejte elektronicky ing. Vilímkovi na adresu:   lvilimek@seznam.cz do 30. 6. 2017 s upřesněním,

zda chcete též objednat nocleh z 29. na 30. 7. 2017.