Aktuality


 

Zdroj: Lety Pesvice s.r.o

Vážení přátelé, příznivci Hornické společnosti.

V rubrice AKTUALITY vás vždy seznamujeme s aktivitami, které jsme připravili na nejbližší období.

Vzhledem k pandemii, stávající situaci předpokládáme, že až ve druhém pololetí tohoto roku budeme moci zrealizovat několik akcí, mezi něž patří  pracovní cesta, exkurze, odborné semináře / k diskusi s odborníky ze sektoru energetiky je např. rozhodnutí Uhelné komise, téma : novela Horního zákona, rozhodnutí EK - zvýšení procentuálního snížení emisí skleníkových plynů oproti r. 1990; vytvoření tzv. „Evropského  klimatického paktu“, uhlí & zemní plyn, atd./

Společnost např. realizovala pracovní cestu do Lužického hnědouhelného revíru. Bylo by jistě zajímavé vidět, jak za uplynulých šest let pokročili v sanačních a rekultivačních pracích. Zajímavá by byla i návštěva dolu Turow. Polsko je jedním z největších evropských producentů uhlí. Země s jeho pomocí generuje téměř 80 procent své elektrické energie. Polská státní uhelná společnost Polska Grupa Górnicza (PGG) zveřejnila, že své doly uzavře do roku 2049.

Témat je mnoho, byli bychom rádi, kdyby jste v průběhu 1. čtvrtletí t.r.  posílali náměty kam zacílit pracovní cestu, náměty na semináře, ale i exkurze na níže uvedený email.

S pozdravem Zdař Bůh, výbor HSPO

Email: jarkastovickova@email.cz