31. 5. - 3. 6. 2023 Pracovní cesta HSPO Polsko a Německo

Pracovní cesta měla za cíl poznání těžebních lokalit v Polsku patřící PGE GiEK S.A. - hnědouhelný lom Turów a v Německu spol. LEAG - důl Welzow- Süd a jejich další budoucnost v souvislosti s útlumem těžby a energetickou politikou v Evropě. Pracovní cesta byla rovněž zaměřena na rozšíření všeobecného báňského, geotechnického i environmentálního přehledu, řešení báňských problémů těžby uhlí a rekultivačních prací. V programu cesty byla rovněž návštěva elektrárny Turów - Bogatynia - součást společnosti PGE GiEK

19. 5. 2023 Odborná exkurze - fárání na dole Svornost v Jáchymově

Skupinu zástupců HSPO, zaměstnanců SD a.s. a Severní energetické a.s. provázel a seznamoval s historií dolu a současnou problematikou zajišťování léčebných vod nutných k provozu lázní Jáchymov vedoucí dolu Svornost Ing. Martin Přibil.

20. 4. 2023 Odborný seminář HSPO na HBZS v Mostě

Letošní jarní seminář pořádaný HSPO byl ve znamení HBZS Most. Členové báňské záchranky nás ve čtyřech přednáškách seznámili s činností HBZS, zajímavými výjezdy na průzkumy a zajištění důlních děl a se specializací na lezecké zásahy. V rámci exkurze nám představili zázemí a techniku stanice. Seminář uzavřeli praktickou ukázkou záchrany osoby lanovou technikou v jejich dýmnici. I touto cestou děkujeme organizátorovi semináře a všem zúčastněným záchranářům za velmi povedenou akci.

30. 11. 2022 - Hornická paráda v Praze

U příležitosti svátku svaté Barbory uspořádal Hornický spolek Praha ve středu 30. listopadu Hornickou parádu, na kterou se sjeli zástupci hornických spolků z celé ČR, Polska a Slovenska. Hlavní součástí celé akce byl slavnostní průvod ulicemi Prahy do zahrad Senátu ČR. V senátní zahradě byli zástupci hornických spolků přivítání místopředsedou senátu Jiřím Oberfalzerem a dalšími senátory, mezi nimi i Ondřejem Febrem.

9. 11. 2022 - Oslavy Sv. Barbory v partnerském Balchatowě

Dne 19.11.2022 se zástupci Hornické společnosti Podkrušnohorské oblasti, z.s. (Novák, Šťovíčková, Fraus, Kostková) a Severočeských dolů a.s. (Hlaváček, Grünbaum) v rámci spolupráce s PGE Belchatow zúčastnily odpolední prohlídky uhelného povrchového dolu v Belchatowě a večer již každoročně tradiční hornické slavnosti "Karczma piwna" (pivní hospoda), obdoba českého Skoku přes kůži, která je pořádána jen pro mužskou část a pro ženskou část je pořádána akce "Babski comber" (dámské sedlo). Obě akce se následně po 23 hodině spojí a společně muži a ženy oslaví společenským večerem Svatou Barboru. Během celého večera není nouze o zpěv, vtipné scénky a následně i tanec. Česká delegace během této akce ostudu rozhodně neudělala a na hornické slavnosti "Karcma piwna" se Ing. Jan Hlaváček probojoval až do finále pivního souboje o pivního krále, kde prohrál se svým polským kolegou. Z obou akcí si zástupci české delegace přivezli krásné památeční půllitry a krásné vzpomínky.

8. 11. 2022 - odborný seminář v Keramostu

Letošní druhý odborný seminář se konal na půdě firmy Keramost, která se zaměřuje na těžbu Bentonitu a Kaolinu a jejich následné zpracování.
První přednáška byla zaměřena na představení firmy, těžbu bentonitu a koilinu a jejich následné úpravy a využití v průmyslových odvětvích. Druhá přednáška byla o výrobě steliv pro domácí mazlíčky, jejichž produkcí je firma známá. Třetí a poslední přednáška byla zaměřena na geologii ložisek v okolí Braňan a v Rokli a jejich zajímavosti.
Seminář byl zakončen exkurzí v provozu zpracování bentonitu v Braňanech u Mostu. Celý program, včetně exkurze byl velmi zajímavý a pro většinu účastníků i v mnoha směrech obohacující.
Děkujeme ještě jednou touto cestou vedení firmy i Vaškovi Novákovi za organizaci semináře.

23. -25.9.2022 26. Setkání hornických měst a obcí v Kutné hoře

Oficiální část slavnosti začala mší v chrámu sv. Barbory. Odtud se poté vydal majestátní hornický průvod městem, až dorazil do parku pod Vlašským dvorem, kde proběhly oficiality.
Primátor města Most předal putovní prapor setkání zástupcům Kutné hory a ti na konci předali světlo zástupcům města Ostrava, jakožto pořadatelům příštího setkání. V parku dále pokračovaly koncerty hornických kapel včetně orchestru SD a na náměstí souběžně běžely Svatováclavské slavnosti, po městě pak různé doprovodné akce.
Celý víkend byl přítomnými hodnocen velmi pozitivně a už teď se těšíme příští rok v září do Ostravy.

9. - 11.9.2022 14. Setkání hornických měst a obcí SR v Bánské Štiavnici.

3.9.2022 Bílinský den horníků

Početná výprava HSPO se zůčastnila oslav dne horníků na bílinských slavnostech. Celá akce začala průvodem z náměstí do amfiteátru v Kyselce a pokračovala kulturním programem v celém areálu.

13. - 15.6.2022 Pracovní cesta HSPO

Tentokrát jsme na pracovní cestě zavítali na MND Hodonín a splavili jsme se Baťovým kanálem. na Slovensku jsme omrkli těžbu v kanenolomu a prohlédli si tamní dálniční tunel ve výstavbě. Cestu jsme zakončili prohlídkou jaderné elektrárny Dukovany.

25. 6. 2022 Po stopách hornictví.

Dne 25. 6. se uskutečnilo již 5. putování - exkurze Po stopách hornictví v Krušných horách. Tentokrát jsme navštívili Mikulášskou štolu na Hoře Sv. Kateřiny, v Deutschneudorfu štolu Fortuna a brusírnu kamenů, zastavili jsme se na VN Fláje s prohlídkou technické památky - vnitřních prostor přehradní duté hráze a cestu jsme zakončili návštěvou Podkrušnohorského technického muzea Most.
Tuto akci sponzorovala firma Seven Comodities a.s.

26.6.2022 Bergparade Freiberg

I v letošním roce jsme byli pozváni německými kolegy na hornickou slavnost do města Freiberg. Účastnili jsme se slavnostního průvodu i městských slavností.

18.5.2022 Odborný seminář

Další z odborných seminářů pořádaných HSPO se konal na VÚHU. Tématem byly novinky v báňských předpisech a vztah stavebního zákona s báňskou legislativou.

29.4.2022 133. Skok přes kůži v Příbrami

Letošní skok proběhl ve městě Příbram, která oplývá hornickými tradicemi. Zajímavostí tohoto ročníku byla změna na pozici slavného vysokého nadlišáka, kde Digi vystřídal Prdlačkyho.

8.1.2022 Pietní akt Nelson v Oseku

Tradiční uctění památky obětí důlního neštěstí na dole Nelson III, ke kterému došlo 3. ledna 1934. V podzemí tehdy pracovala celá odpolední směna, téměř 150 horníků. Celkem při této katastrofě a v jejím důsledku zahynulo 144 osob – 140 horníků v dole, 2 osoby v troskách a poslední 2 osoby při záchranných a vyklízecích pracích.

25.4.2021 132. Skok přes kůži ve Stráži pod Ralskem

Ani v tomto roce nechyběla výprava HSPO na již 132. Skoku přes kůži, který tentokrát uspořádal hornický spolek ve Stráži pod Ralsem. Všeobecně byla tato akce kvitována jako velmi podařená.